Головна

ІНСТИТУТ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПСИХОТЕРАПІЇ

Директор:

Шугай Марія Анатоліївна,

кандидат психологічних наук, доцент

Контактна інформація:

м. Острог, вул. Семінарська, 2 ,

НаУОА

Тел.: (050)3754576

e- mail: mshugay@gmail.com

Офісні години:

понеділок- четвер: 10.00- 18.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Загальна інформація про інститут

 Інститут практичної психології та психотерапії є структурним підрозділом Національного університету “Острозька академія”. Основні напрями його діяльності такі, як: розробка та впровадження навчальних,  навчально-терапевтичних програм спрямованих на оволодіння студентами системою знань із практичної психології та психотерапії, навичками психологічного консультування; проведення наукових досліджень у відповідних галузях,  інтервізійних груп практикуючих психологів,  спеціалізованих лекцій, науково-практичних семінарів, конференцій; психологічне консультування, індивідуальна та групова психотерапевтична допомога; вирішення комплексних задач психологічної діагностики, психокорекції, експертизи, розробка та адаптація особистісних психологічних тестів. Основні  напрями  міжнародної співпраці інституту: обмін досвідом роботи, спільна розробка наукових проектів; підготовка та  видання друкованих праць, обмін і взаємне стажування викладачів; виконання  наукових  робіт для здобуття грантів, установлених фондами зарубіжних країн. Наукові  дослідження  в інституті виконуються науковими, науково-педагогічними  працівниками  кафедр університету,   аспірантами   та  докторантами, студентами.

Пропонуються сертифікатні програми професійної підготовки  такі, як: «Практична психологія»; «Організаційна психологія», «Психологія травмуючих ситуацій», «Мистецтво самопрезентації»,  “Психологічне консультування” та інші. Особлива увага приділяється підготовці і підвищенню кваліфікації спеціалістів, які беруть участь у здійснені допомоги в екстремальних ситуаціях, проводять реабілітацію осіб, які пережили кризову ситуацію. Учасники вказаних освітніх програм засвоять сучасні методи психотерапії,  які  успішно використовуються на практиці з таких напрямків як: психодрама, гештальт-терапія, арт-терапія, дитяча психотерапія, психосоматика, тілесно-орієнтована психотерапія, сімейна психотерапія, символдрама.

Здійснюється розробка фундаментального наукового дослідження на тему: «Інтерференція як феномен пам’яті та метапам’яті»,  що виконується на базі структурного підрозділу інституту Науково-дослідної лабораторії когнітивної психології.


Изготовление flash баннеров