Інститут практичної психології та психотерапії Національного Університету "Острозька академія"

Центр сертифікатних програм і тренінгів

Навчальнотерапевтична сертифікатна програма з практичної психології !

Керівник програми:

Шугай Марія Анатоліївна, кандидат психологічних наук, доцент, практикуючий психолог, гештальттерапевт , спеціалізаціягрупова психотерапія в рамках гештальтпідходу

Пропонується можливість:

 • Засвоїти прикладні методи психологічного консультування, дитячої психології, психодрами, арт-терапії, тілесно-орієнтованої психотерапії, сімейної психотерапії.
 • Глибше зрозуміти природу основних почуттів, емоцій, переживань (провина, образа, страх, втрата, ревнощі тощо).
 • Отримати власний клієнтський досвід (індивідуальна/групова психотерапія).
 • Розширити професійну компетенцію та значно підвищити можливість працевлаштування.

Учасниками сертифікатної програми можуть бути студенти денної та заочної форм навчання, практикуючі психологи, які хочуть підвищити свою компетентність

Здійснюється набір у дві групи :

Група 1:

Частота зустрічей:  один раз в два місяці,  у суботу та неділю

Час проведення: з 10:00 до 17:00 год.

Група 2:

Частота зустрічей:  1 раз в два тижні, в будні дні

Час проведення: з 17.00 до 20.00

Місце проведення: НаУОА

Форма роботи: навчально-тренінгова група

Кількість учаників—10-15

Тривалість навчання—1 рік

УЧАСНИКИ ПРОГРАМИ ЗМОЖУТЬ ОВОЛОДІТИ МЕТОДАМИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА НАВЧИТИСЯ ЗАСТОСОВУВАТИ ОТРИМАНІ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ У ОСОБИСТОМУ І ПРОФЕСІЙНОМУ ЖИТТІ!

Програму проводять практикуючі психологи, психотерапевти

УМОВИ УЧАСТІ за Тел. 050 3754576  , E-mail: mshugay@gmail.com

 

 Напрямки представлені у сертифікатній програмі:

Консультування в гештальт-підході.

Психодрама.

Арт-терапія.

Дитяча психологія та консультування.

Теорія і практика психології сім’ї і сімейного консультування.

Тілесно-орієнтована психотерапія.

Ведучі  напрямів програми:

Нижник Анна Євгенівна, аспірантка НаУОА, викладач кафедри психолого-педагогічних дисциплін, практикуючий психолог, гештальт-консультант (Спеціалізація: “Діалогова модель в гештальт-терапії”, “Тілесно-орієнтована психотерапія”)

Гандзілевська Галина Борисівна,  кандидат психологічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін, ведучий тренер навчально-терапевтичної групи (напрямок- психодрама, методи роботи психолога з дітьми)

Прокопенко Аліна Вікторівна, кандидат психологічних наук, практикуючий психолог, гештальт-консультант (спеціалізація “Психологічне консультування та психокорекційна робота з дітьми та батьками в гуманістичному підході”)

Квашук Оксана Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін, гештальт-консультант (спеціалізація “Тілесно-орієнтована психотерапія”)

Бояківська Іванна,  викладач кафедри психолого-педагогічних дисциплін, практикуючий психолог, фахівець у галузі піскової терапії, гештальт-консультант

Матласевич Оксана Володимирівна, кандидат психологічник наук, доцент, практикуючий психолог, гештальт- консультант, ведуча тренінгових груп

 


 

 Сертифікатна програмаМистецтво самопрезентації”

Керівник програми:

Гандзілевська Галина Борисівнакандидат психологічних наук, доцент кафедри психологопедагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія», ведучий тренер навчальнотерапевтичної групи сертифікатної програми з практичної психології ( напрямокпсиходрама, методи роботи психолога з дітьми)

Пропонується можливість:

 • ознайомитись з теоретичними аспектами організації публічного виступу, з родами та жанрами публічного мовлення, технічними аспектами підготовки та виголошення промов;
 • розвинути співоче дихання, набути навички вокального співу, володіння голосовим апаратом;
 • сформувати спеціальні навички й вміння саморегуляції та вираження особистості, зрозуміти природу страху публічності ;
 • розширити свій ролевий репертуар, розвинути креативні уміння та спонтанність;
 • взяти участь у спільній музично-театральній постановці .

Учасниками сертифікатної програми можуть бути студенти денної та заочної форм навчання, викладачі, практикуючі психологи, які хочуть підвищити свою компетентність

Частота зустрічей:  один раз в місяць,  у суботу та неділю

Час проведення: з 10:00 до 17:00 год.

Місце проведення: НаУОА

Форма роботи: навчально-тренінгова

Кількість учаників—10-15

Тривалість навчання—1 рік

Учасники отримують необхідні знання та навички  успішного публічного виступу для малих та великих аудиторій. Отримані знання і вміння можуть бути використані у навчанні та подальному працевлаштуванні, плануванні та реалізації кар’єри.

ПРОГРАМУ ПРОВОДЯТЬ  ВИКЛАДАЧІ ТА ПРАКТИКУЮЧІ ПСИХОЛОГИ, УМОВИ УЧАСТІ за Тел.0982230065, E-mail: Handzilevskahalyna@gmail.com

Напрямки представлені у сертифікатній програмі:

Ораторське мистецтво

Хореографічне мистецтво

Вокальне мистецтво

Театральне мистецтво

Арт терапія

 


 

Сертифікатна програма за напрямом Організаційна психологія”

Керівник програми:

Нікітчук Уляна Ігорівна, кандидат психологічних наук, викладач кафедри психологопедагогічних дисциплін, практикуючий психолог

Учасники опанують знаннями, необхідними для здійснення організаційного консультування, й навчаться:

 • професійно відбирати персонал і формувати ефективні групи;
 • сприяти командоутворенню й здоровому спілкуванню в організації;
 • стимулювати ефективну діяльність працівників, забезпечувати партисипативність персоналу;
 • здійснювати психологічну саморегуляцію в умовах організаційних впливів;
 • застосовувати психологічний тренінг для навчання персоналу;
 • користуватися техніками тайм-менеджменту та самоменеджменту;
 • оцінювати психологічні аспекти діяльності працівника й колективу.

Запрошуються студенти 3-5 курсів спеціальностей “Психологія”, “Політологія”, “Документознавство та інформаційна діяльність”, “Економіка”, “Правознавство”

 

Тривалість навчання: 7 місяців

(5 змістових модулів по два дні кожен).

 

Тел. для довідок: (097)777-02-08

 

Сертифікатна програмаПсихологія травмуючих ситуацій”

Керівник   програми :

Харченко Вікторія Євгенівна, кандидат психологічних наук, психотерапевт за методом символдрами , член Європейської Асоціації Психотерапії, член Української Спілки психотерапевтів.

 

Мета : навчити студентів застосовувати набуті теоретичні знання з психології травматичних ситуацій, консультувати і надавати психологічну допомогу особам, що пережили травматичну ситуацію.

Учасники програми будуть знати :

 • основні поняття кризової психології; теоретичні моделі посттравматичних стресових розладів, види, рівні реакцій на травматичну ситуацію, значення сімейного та інтерперсонального контексту при психологічних травмах, особливості переживання травматичного досвіду в дитячому віці; типологію надзвичайних ситуацій, теоретичні моделі гострих та відтермінованих стресових розладів, види, рівні реакцій на надзвичайну ситуацію, особливості переживання надзвичайних ситуацій в різних вікових періодах, а також залежно від особистості постраждалого, культурного та соціального контексту;
 • принципи та підходи, на яких мають ґрунтуватись психологічна діагностика, консультування, психологічна допомога і корекція осіб, що пережили травматичні ситуації;
 • сутність основних психологічних проблем, з якими стикається психолог в роботі з особами, що пережили травматичні ситуації та шляхи їх розв’язання;
 • особливості контрпереносу психотерапевта в роботі з постраждалими від надзвичайних ситуацій та шляхи розв’язання проблем, які виникають в процесі психотерапевтичного втручання;

Вміти:

 • орієнтуватись в спектрі проблем, що виникають внаслідок травматичних ситуацій;
 • обстежувати та надавати психологічні консультації особам, що пережили травматичні ситуації;
 • проводити групові психокорекційні заняття з особами різного віку, що пережили травматичні ситуації різноманітної етіології різного ступеню важкості.

Тел. для довідок:  (050)5255919

 


Изготовление flash баннеров