Майстерня практичного психолога

4Майстерня практичного психолога

 

Керівник:  Матласевич Оксана Володимирівна, кандидат психологічник наук, доцент, практикуючий психолог, гештальтконсультант, ведуча тренінгових груп

 Контакти: електронна адреса для листування (e-mail): oxana-academy@mail.ru

тел. роб.:   (03654) 2-34-96

тел.моб.: (096) 3970698

Інформація про співробітників:

Кулеша Наталя Петрівна, викладач кафедри психолого-педагогічних дисциплін

Контактна інформація: старомонастирський корпус НаУОА

тел. моб.: +38 0962224883

e-mail: natiko82@mail.ru

Гільман Анна Юріївна, викладач кафедри психолого-педагогічних дисциплін

Контактна інформація: старомонастирський корпус НаУОА

тел. моб.:  (096) 4537406

e-mail: anjahilman@mail.ru

Кравчук Дмитро, студент 4-го курсу спеціальності «Психологія»

Контактна адреса: старомонастирський  корпус НаУОА

тел. моб.:   (063) 3550504

e-mail: dmytrokravchuk.work@gmail.com

 

«Майстерня практичного психолога» створена, передусім, з метою розвитку та вдосконалення  у студентів-психологів навичок практичної роботи психолога.  Однак, паралельно вона ще й виконує функції психологічної служби ВНЗ.

Основною метою діяльності Майстерні практичного психолога є: підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології та, одночасно, підтримка та захист психічного здоров’я всіх його учасників – студентів, викладачів та співробітників.

Пріоритетними напрямами діяльності Майстерні є:

 • соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у ВНЗ;
 • професійне самовизначення студентської молоді, вирішення завдань розвитку мотивації до професійної діяльності, самовдосконалення і самоактуалізації, формування навиків саморегуляції, комунікативної компетентності тощо;
 • формування позитивної життєвої перспективи та здорового способу життя (своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, аморального способу життя);
 • надання психолого-педагогічної допомоги студентам, які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності в університеті.

Під керівництвом викладачів-наставників студенти-волонтери, починаючи з третього курсу, консультують студентів з питань самоорганізації і планування часу, психологічної готовності до сесії і поведінки на іспиті, навчають прийомам релаксації та саморегуляції, допомагають справитися з емоційними труднощами в період адаптації, вирішують проблеми міжособистісних відносин і спілкування в студентських групах.

Крім основних видів діяльності (індивідуальне консультування; індивідуальна і групова психологічна діагностика), проводиться ще групова тренінгова робота особистісної і соціально-психологічної спрямованості (створення команди, формування навичок партнерського спілкування, впевненості у собі, ефективного розподілу часу (time-менеджмент тощо); опитування студентів з метою визначення найактуальніших проблем їх життєдіяльності; проведення науково-практичних досліджень (індивідуальні стилі навчання; проблема адаптації до навчання у ВНЗ); висвітлюються проблеми та надаються рекомендації практичного психолога на сторінках університетської газети “Психолог і Я”.

Студентам, викладачам і співробітникам університету пропонуються тренінги:

 • “Тренінг адаптації та згуртування колективу”,
 • “Тренінг ефективного спілкування”,
 • “Тренінг вирішення конфліктів”,
 • “Здоровий спосіб життя”,
 • “Самопізнання”,
 • “Толерантність”,
 • ”Комунікативні уміння та навички”.

Робота зі студентами планується відповідно до основних етапів професійного навчання: адаптації, інтенсифікації та ідентифікації.

На першому курсі (етап адаптації) – основна увага спрямована на надання допомоги студентові в адаптації до нових умов життєдіяльності. На цьому етапі передбачена:

 • діагностика готовності до навчально-пізнавальної діяльності, мотивів навчання, ціннісних орієнтацій, соціально-психологічних установок;
 • допомога в розвитку учбових умінь і регуляції своєї життєдіяльності;
 • психологічна підтримка першокурсників у подоланні труднощів самостійного життя і вибудовуванні комфортних взаємин з однокурсниками і викладачами;
 • консультування першокурсників, що розчарувалися у вибраній спеціальності;
 • корекція професійного самовизначення при компромісному виборі професії.

На другому і третьому курсах (відносно благополучний етап інтенсифікації):

 • проводиться діагностика особистісного й інтелектуального розвитку;
 • надається допомога у вирішенні проблем, що виникають у взаєминах з однолітками і викладачами, а також в особистих стосунках.

На четвертому і пятому курсах (етап ідентифікації):

 • здійснюється «фінішна» діагностика професійних здібностей;
 • надається допомога в знаходженні професійного поля реалізації себе;
 • здійснюється підтримка в знаходженні сенсу майбутньої життєдіяльності.

Актуальні завдання Майстерні щодо її розвитку:

 • створення банку адаптованих (групових і індивідуальних) комп’ютерних програм діагностики особистості;
 • розробка психодіагностичних засобів вивчення і контролю розвитку психічних станів та професійно важливих особистісних властивостей студентів;
 • розробка системи психогігієнічного і соціально-психологічного консультування абітурієнтів, студентів, науково-педагогічних і керівних кадрів ВНЗ 

Цілеспрямована і продуктивна робота Майстерні практичного психолога сприяє підвищенню ефективності навчальнометодичної і виховної роботи ВНЗ, повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку студентів на всіх етапах навчання, формуванню у студентів здібностей до саморозвитку і самовиховання, формуванню соціальноактивної особистості.

До участі в роботі Майстерні  практичного психолога запрошуються усі бажаючі студенти 1-5 курсів спеціальності «Психологія».

Графік роботи: щодня (крім вихідних) з 15.30 до 18.00.

 

No Comments Yet

Залишити відповідь


Изготовление flash баннеров