Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології

острозька академіяStitched Panorama

Контакти:

адреса: м. Острог, вул. Семінарська 2, науково-дослідна лабораторія когнітивної психології

адреса сайту: cognition.oa.edu.ua

електронна адреса для листування (email): cognition.lab@oa.edu.ua

телефон: (03654) 2-29-49

Інформація про керівника:

Волошина Вікторія Олександрівна, магістр психології, викладач кафедри психолого-педагогічних дисциплін.

тел. моб.: +38 097 800-75-53

e-mail: viktoriia.voloshyna@oa.edu.ua

Інформація про співробітників:

Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор кафедри психолого-педагогічних дисциплін, ректор Національного університету “Острозька академія”

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА

телефон: (03654) 2-29-49

e-mail: oa@oa.edu.ua

Каламаж Руслана Володимирівна, доктор психологічних наук, професор кафедри психолого-педагогічних дисциплін, голова спеціалізованої вченої ради К 48.125.03 Національного університету ” Острозька академія” за спеціальністю 19.00.07 — педагогічна та вікова психологія.

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА

телефон: (03654) 2-29-49

e-mail: ruslana.kalamazh@oa.edu.ua

Ширяєва Тетяна Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психолого-педагогічних дисциплін

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА

телефон: (03654) 2-29-49

e-mail: cognition.lab@oa.edu.ua

Довгалюк Тарас Анатолійович, магістр психології, викладач кафедри психолого-педагогічних дисциплін.

тел. моб.: +38 098 884-76-95

e-mail: taras.dovhaliuk@gmail.com

Мета роботи НДЛ КП:

Основні мета та завдання НДЛ КП спрямовані на системне та ґрунтовне  вивчення психологічних особливостей функціонування когнітивних процесів особистості в умовах навчальної діяльності та соціальної взаємодії; проведення експериментальних досліджень у руслі вирішення проблемних питань когнітивної психології та вдосконалення теоретико-методологічної бази такого виду досліджень.

Напрями роботи НДЛ КП:

  • вивчення специфіки та динаміки когнітивних процесів людини, а саме процесів пам’яті, сприйняття, уваги, мислення  в умовах навчального процесу;
  • вивчення індивідуально-психологічних особливостей розвитку та формування когнітивних функцій особистості (проблематика дослідження когнітивних стилів, інтелекту та ментальних презентацій);
  • вивчення метапроцесів (метамислення, метапам’яті, метапізнання) в умовах навчальної діяльності та соціальних сферах взаємодії особистості;
  • вивчення особливостей тактильного сприймання у розрізі метакогнітивних процесів особистості;
  • вивчення процесів забування (інтерференції) та проблема формування неправдивих спогадів (віковий аспект);
  • розробка, апробація та стандартизація тестів і опитувальників для діагностики когнітивної сфери особистості;
  • підготовка наукових статей, методичних рекомендацій, посібників, монографій; виконання курсових, кваліфікаційних, магістерських і дисертаційних робіт та участь у конкурсних загальнодержавних психолого-педагогічних проектах.

No Comments Yet

Залишити відповідь


Изготовление flash баннеров