Публікації 2012 рік

Пасічник І. Д.
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ТА ПСИХІЧНИЙ РОЗВИТОК

У статті вказується на те. що інформатизація освіти вимагає ретельного опрацювання технологій, що використовуються для отримання максимального пізнавального результату при мінімальних затратах праці і часу. Підкреслюється важливість дослідження та оцінки психологічних наслідків роботи з комп’ютером, впливу на психіку Інтернету та комп’ютерних ігор.

В статье указывается на то, что информатизация образования требует тщательного изучения технологий, которые используются для получения максимального познавательного результата при минимальных затратах труда и времени. Подчеркивается важность исследования и оценки психологических результатов работы с компьютером, влияния на психику Интернета и компьютерных игр.

The article points that informatization of education demands through elaboration of technologies used to achieve, the maximal cognitive results with minimal labour and time
resources. Also, the important of study a computer are emphasired along with the impact of Internet and computer games on psyche.

>> 2012-Pasichnyk_030412.pdf


Гандзілевська Г. Б.
Застосування психодраматичних прийомів для оптимізації дитячої обдарованості
У статті виявлено основні проблеми обдарованих дітей; обґрунтовано актуальність застосування психодрами для стимулювання їхньої самореалізації; виділено особливості та переваги цього методу в контексті оптимізації дитячої обдарованості.

В статье виявлено основные проблемы одаренных детей; обоснована актуальность примененения психодрамы для стимулирования их самореализации; выделено особенности и преимущества этого метода в контексте оптимизации детской одаренности.

The article deals with the main issues of gifted children. The importance of the usage of psychodrama in their selfrealization and the main pecularities of the usage of this merhod are highlighted. The main benefits of psychodrama appliance in the context of child’ giftedness optimization are specified.

>> 2012-Гандзілевська Г.Б._2012_19_15


 

 

No Comments Yet

Залишити відповідь


Изготовление flash баннеров